Ile kosztuje montaż paneli fotowoltaicznych?

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się naturalne i odnawialne źródła energii. Popularnym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Na dachach domów w naszym kraju można zobaczyć więcej paneli fotowoltaicznych i farm fotowoltaicznych.

Wielu właścicieli domów decyduje się obecnie na wykorzystanie paneli słonecznych do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych, dzięki szybkiemu postępowi rozwiązań z zakresu OZE - odnawialnych źródeł energii. Fotowoltaika ma największą zaletę: jest zarówno przyjazna środowisku, jak i opłacalna ekonomicznie. Przyjrzyjmy się kosztom montażu paneli i instalacji całego systemu. Skupimy się na instalacjach domowych o mocy od 3 kW do 5 kW, od 6 kW do 8 kW lub 10 kW. Przyjrzyjmy się również temu, ile można uzyskać z zastosowania panelu fotowoltaicznego w domu, jak szybko się to zwróci, a także co można zrobić z niewykorzystanym prądem.

Jaki jest koszt systemu fotowoltaicznego o mocy 3 kW, 5kW, 8kW, 10 kW lub 10 kW?

Moc szczytowa całego systemu fotowoltaicznego będzie determinowała cenę instalacji. Cena jednostkowa za kW energii elektrycznej wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny będzie niższa, jeśli moc będzie wyższa, mimo że całkowita cena inwestycji będzie wyższa.

Za montaż panelu fotowoltaicznego o mocy szczytowej 3 kW zapłacimy od 20000 do 22000 zł.

Zainstalowanie systemu fotowoltaicznego o mocy szczytowej 5kW wymaga poniesienia kosztów w wysokości od 29000 do 31000 zł.

Zainstalowanie systemu fotowoltaicznego o mocy szczytowej 8 kW kosztuje od 38000 do 40000 zł.

Za system fotowoltaiczny o mocy szczytowej 10kW zapłacimy od 44000 do 48000 zł.

Podane ceny obejmują zarówno zakup jak i transport wszystkich elementów składowych domowego systemu solarnego.

Instalacja fotowoltaiczna - budowa, rodzaje i ceny

Kolektory słoneczne mogą służyć do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej w przypadku domowej instalacji fotowoltaicznej. Nie zapominajmy o instalacjach, które produkują energię elektryczną.

Domowe systemy fotowoltaiczne - jak działają, jakie są dostępne elementy i ich ceny.

Bardzo ważne jest, aby Twoja mikroelektrownia słoneczna lub domowa instalacja fotowoltaiczna była odpowiednio zainstalowana i skonfigurowana. Musi on posiadać wszystkie elementy składowe. Oto elementy składowe domowych systemów fotowoltaicznych:

 • Fotowoltaika (panele słoneczne) - Są to najbardziej kluczowe i najważniejsze elementy wszelkich systemów fotowoltaicznych. Dzięki nim możemy wytwarzać energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Panel fotowoltaiczny to szereg lub ogniwa fotowoltaiczne, które są ze sobą połączone. Cena jednego panelu słonecznego różni się w zależności od jego rodzaju, mocy i innych parametrów. Kosztuje on od 80 do 2000 zł.
 • Inwerter (inaczej falownik) to element fotowoltaiczny, który zamienia napięcie stałe na napięcie zmienne. Dopiero prąd charakteryzowany jako napięcie zmienne może być wykorzystywany w domowych urządzeniach elektrycznych. Średni koszt inwertera waha się od 500 zł (ale trzeba mieć kilka) do 10000 zł do najdroższych inwerterów sznurkowych.
 • Przewody łączące i zabezpieczenia - Jak w każdej instalacji elektrycznej, nawet fotowoltaicznej, niezbędne są przewody łączące. Łączą one panele fotowoltaiczne ze sobą i z inwerterem, a także łączą rozdzielnię z inwerterem. Zabezpieczenia są potrzebne zarówno po stronie prądu stałego DC - AC. Koszt przewodów połączeniowych z odpowiednimi zabezpieczeniami to około 2000 - 3500 zł.
 • Zestawy montażowe - Są to elementy systemów fotowoltaicznych, które służą do montażu paneli. Można je zamontować na dachu lub na działce. Za zestawy montażowe pobieramy około 3000 - 5500 zł.

Panele fotowoltaiczne: Rodzaje i ceny

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych lub fotokomórek, które połączone są szeregowo. Półprzewodniki stosowane w ogniwach to zazwyczaj krzem, german lub selen. Obecnie ogniwa słoneczne mogą być wykonane z różnych rodzajów krzemu. Ogniwa są odpowiedzialne za przekształcenie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jest to znane jako zjawisko fotowoltaiczne.

Tego typu panele fotowoltaiczne są wykorzystywane w domowych mikroelektrowniach słonecznych:

 • Panele monokrystaliczne - Panele te wykonane są z krzemu monokrystalicznego. Wyróżniają się czarnym zabarwieniem. Ich sprawność wynosi od 16% do 19%. Koszt takich paneli zależy od modelu i innych parametrów technicznych. Zazwyczaj wynosi on od 550 do 2000 zł.
 • Panele polikrystaliczne - Panele te wykonane są z krzemu polikrystalicznego. Ich sprawność waha się w granicach 14% - 16%. Wymagają nieco więcej miejsca, a ich ceny różnią się w zależności od modelu, mocy i innych parametrów. Ich koszt to około 500 - 1800zł.
 • Panele amorficzne - Panele te wykonane są z krzemu amorficznego. Mają one najniższą sprawność ze wszystkich rodzajów paneli krzemowych. Wynosi ona od 6% do 10%. Oznacza to, że wymagają dużej powierzchni. Ich ceny wahają się od 80 do 150 zł.

Inwertery - rodzaje i ceny

Inwerter - Inwerter przekształca napięcie stałe wytwarzane przez panele w prąd zmienny o regulowanej częstotliwości. Ten prąd zmienny może zasilić każde urządzenie domowe. Urządzenia te mogą być sterowane w różnych częstotliwościach w zależności od ich parametrów i rodzaju.

Wielkość i możliwość podłączenia wystarczającej ilości paneli fotowoltaicznych do konwerterów określi, jakich konwerterów częstotliwości potrzebujesz.

 • Mikroinwertery - Współpracują z jednym panelem słonecznym, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać moc każdego panelu. Koszt mikroinwertera zależy od jego parametrów i wynosi od 500 do 1500 zł.
 • Falowniki stringowe - Falowniki te służą do zasilania wszystkich paneli fotowoltaicznych w ramach małego systemu fotowoltaicznego. Moc szczytowa wynosi 1 - 30kW. Mogą być również stosowane w przydomowych mikro elektrowniach. Cena inwertera stringowego zależy od jego parametrów. Może kosztować od 4000 do 10000zł.
 • Falowniki centralne - Falowniki te stosowane są na farmach fotowoltaicznych, o mocach szczytowych rzędu setek kW. Tego typu inwerterów nie stosuje się w domowych instalacjach fotowoltaicznych - jest to ciekawostka z branży fotowoltaicznej.

Do systemu fotowoltaicznego można podłączyć zewnętrzną sieć elektryczną. Tak jest w przypadku większości systemów fotowoltaicznych w kraju. Wynika to przede wszystkim z korzystnych warunków solarnych. Istnieje kilka możliwości podłączenia do sieci elektrycznej.

 • Falowniki sieciowe synchronizują się z sieciami zewnętrznymi, dzięki czemu mogą oddawać nadmiar energii do sieci, ale nie ładować akumulatorów.
 • Inwertery wyspowe - Urządzenia te nie synchronizują się z siecią i nie mogą oddawać do niej energii. Jednak zazwyczaj istnieje możliwość ładowania akumulatorów.

Gdzie można zainstalować panele słoneczne?

Panele fotowoltaiczne montuje się na dachu lub na ziemi, np. na przydomowej działce. Można je również zainstalować w mniej popularnych miejscach. Istnieje kilka czynników, które mogą znacząco wpłynąć na wydajność systemów fotowoltaicznych.

 • Położenie budynku względem kierunków geograficznych - na naszych szerokościach geograficznych (na półkuli północnej) panele słoneczne powinny być skierowane na południe.
 • Kąt nachylenia dachu oraz inne przeszkody terenowe takie jak drzewa, wzgórza czy sąsiednie budynki mogą powodować okresowe zacienienie. Spowoduje to, że moc generowana z paneli będzie niższa.
 • Panele połączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku. Powinny być również nachylone pod podobnym kątem. W przypadku różnego ustawienia lub pochylenia możemy mieć do czynienia z utratą mocy ze względu na różnice w nasłonecznieniu.

Montaż paneli słonecznych fotowoltaicznych na dachu

Dachy są najczęstszym miejscem montażu paneli słonecznych dla domów jednorodzinnych. Jest to chyba pierwsze skojarzenie, jakie wszyscy mamy z panelami fotowoltaicznymi. Aby zainstalować panele słoneczne, dach musi być odpowiednio nachylony i wyrównany z kierunkami. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj materiału pokrycia dachowego i kształt swojego dachu. Instalacja paneli może być trudna w przypadku dachów o skomplikowanej strukturze.

Chociaż panele fotowoltaiczne można przymocować bezpośrednio do dachu, większość ludzi woli korzystać z systemów przystosowanych do ich instalacji. Dachy płaskie mają panele ułożone poziomo lub pionowo. Dachy płaskie wymagają odpowiednich systemów montażowych.

Montaż panelu fotowoltaicznego na gruncie

Panele fotowoltaiczne mogą być również montowane na gruncie. Systemy montażowe stosowane są w przypadku montażu paneli na gruncie. Systemy montażowe stosowane są przy montażu paneli na gruncie w przypadku farm fotowoltaicznych. Jeśli jednak na przydomowej działce jest wystarczająca ilość światła słonecznego, można je również wykorzystać do zasilania przydomowej mikrosiłowni słonecznej.

Panele można również zamontować w dowolnym miejscu, które spełnia warunki nasłonecznienia, np. na daszku nad wjazdem do garażu. Wiele innowacyjnych rozwiązań jest możliwych dzięki nowoczesnej technologii w fotowoltaice. Jednym z przykładów są trackery, które śledzą pozorny ruch słońca w przestrzeni.

Ile trwa montaż panelu fotowoltaicznego?

Całkowity koszt instalacji systemu paneli fotowoltaicznych obejmuje zakup paneli, inwertera i odpowiednich systemów montażowych, elektryki, zabezpieczeń oraz konfiguracji całego systemu. Za pracę wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami zapłacimy od 2000 do 5000 zł. Czynniki takie jak wielkość i złożoność układu dachu, warunki terenowe itp. będą miały wpływ na ostateczny koszt instalacji.

Panele słoneczne: Czy to się opłaca? Jakie są korzyści z ich zastosowania?

Znaczne oszczędności możemy uzyskać decydując się na korzystanie z energii słonecznej, czyli na montaż paneli fotowoltaicznych. Należy zaznaczyć, że panele fotowoltaiczne nie zmniejszą rachunków za prąd do zera. Nie płacimy za prąd, gdy kupujemy go od operatora. Każdy rachunek za prąd zawiera również opłaty stałe oraz dodatki za energię czynną.

Warto zauważyć, że nasza domowa mikrowytwórnia fotowoltaiczna może wyprodukować więcej energii niż jesteśmy w stanie wykorzystać w ciągu roku. Posiadanie mikroelektrowni fotowoltaicznej pozwala nam być zarówno konsumentem, jak i producentem energii elektrycznej. Niewykorzystana energia jest oddawana do operatora zewnętrznego. W naszych warunkach solarnych nie jesteśmy w stanie pokryć całego zapotrzebowania na energię elektryczną energią słoneczną. Powoduje to, że jest to nieopłacalne ekonomicznie. Czasami będziemy potrzebowali również energii z sieci zewnętrznej.

Prosument otrzyma kredyt za każdą 1 kWh przesłaną do zewnętrznej sieci elektrycznej.

 • Jeśli ma zainstalowaną instalację o mocy 10-50 kW, otrzyma 0,7 kWh energii elektrycznej.
 • Jeśli ma zainstalowaną maksymalnie 10 kW energii elektrycznej, zapłaci 0,8 kWh.

Średni roczny zysk z instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego zamieszkanego przez cztery osoby wynosi około 5 000 - 6 050 zł. To w porównaniu do korzystania z zewnętrznej sieci elektrycznej.

Jak szybko zwróci się instalacja fotowoltaiczna?

Inwestycja w domową mikrosiłownię fotowoltaiczną może niektórym wydawać się droga. Może się ona spłacić w ciągu 6 do 8 lat w zależności od tego, jak duża jest moc szczytowa domowego systemu solarnego.

Dodatkowymi argumentami na rzecz paneli słonecznych są rabaty, dotacje i inne programy. Jednym z programów jest "Mój prąd", który jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poprzez ten program można otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 5 000 zł.

Kolejnym programem jest program "Czyste powietrze". Dzięki niemu można uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach na montaż i utrzymanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Na zakup paneli fotowoltaicznych często można wykorzystać ulgi podatkowe. Wiele banków oferuje również kredyty preferencyjne na instalacje fotowoltaiczne. W wielu miejscach Polski dostępne są lokalne programy wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii.

Jaki jest koszt instalacji panelu fotowoltaicznego?

Jest wiele czynników, które wpływają na koszt instalacji domowego systemu solarnego. Zależy on od rodzaju i mocy całego systemu, a także inwerterów i paneli słonecznych.

Ostateczny koszt inwestycji w system fotowoltaiczny wynosi od 20000 zł do 48000 zł dla domu jednorodzinnego. Ceny te obejmują wszystkie elementy systemu, a także montaż i transport paneli.

Profesjonalne firmy fotowoltaiczne często w ramach swojej ceny oferują wsparcie użytkowe.